Beste inwoners van Leende en Leenderstrijp,

Ik ben er trots op dat wij u ook dit jaar weer onze prachtige Philharmonie Leende kalender aan kunnen bieden. Deze kalender is weer gevuld met mooie activiteiten uit ons rijke verenigingsleven. Hopelijk kan een groot deel van deze activiteiten in 2022 ook daadwerkelijk doorgaan.

Samen zijn wij de Philharmonie, is waar wij als vereniging voor staan. Samen in onze vereniging, maar ook samen in verbinding met de Lindse gemeenschap. Dat u dat waardeert, blijkt ook uit de giften die wij jaarlijks ontvangen via onze donateursactie. Normaal bent u gewend dat wij bij u aan de deur koen, maar ook dit jaar, voor uw en onze gezondheid, kan dat helaas geen doorgang vinden.
Toch willen wij u de mogelijkheid geven om uw waardering voor onze vereniging ook financieel tot uiting te laten komen, in een jaar waarin we dat zeer goed kunnen gebruiken.

U kunt dat op twee manieren doen, door:
– een bedrag naar keuze over te maken naar Philharmonie Leende op nr NL 06 RABO 0127401881 onder vermelding van ‘donateursactie 2021’;
– de DONATIE-BUTTON op de homepagina aan te klikken (zie onder), die u leidt naar de DONATIE-PAGINA en uw bijdrage via een beveiligde link te geven.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een structurele bijdrage te geven door lid te worden van de ‘Vrienden van de Philharmonie’. Als u daar interesse in heeft, kunt u een mail sturen naar jwc.willems@gmail.com . Wij zullen dan contact met u opnemen.

Ik hoop dat we elkaar komend jaar weer bij een van onze muzikale activiteiten kunnen ontmoeten. Voor nu wens ik u veel plezier met het bekijken van onze kalender, met prachtige foto’s van Erik van Asten en advertenties van onze sponsoren.

Daarnaast wens ik u fijne feestdagen en een goede gezondheid.

Namens de koninklijke fanfare Philharmonie,
Stefan de Kort
Voorzitter

PS. in de kalender is een drukfout geslopen bij de jaartallen, we kwamen hier na het drukken achter en hebben dit, om verspilling te voorkomen, niet meer gecorrigeerd.