Opleiding

Opleiding

 

Muzikale vorming is een belangrijk onderdeel van de vereniging. In het schooljaar 2018/2019 heeft de vereniging ruim 50 leerlingen die muziekles volgen.

Muzieklessen

Leerlingen krijgen les en leggen examens af volgens het HaFaBra (Harmonie, Fanfare, Brassband) Raamleerplan. Het Raamleerplan bepaalt een viertal niveaus van theoretische en instrumentale vaardigheid: A – B – C – D. Het streven van de vereniging is om leerlingen op te leiden tot en met het D-diploma.

De muzieklessen worden verzorgd door docenten van het Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunst (Rick). Rick ontvangt hiervoor subsidie van de gemeente. Dit betekent dat ouders minder betalen dan het ongesubsidieerde lesgeld. In het lesgeld zijn inbegrepen de praktijk- en theorielessen en de praktijk- en theorie-examens. Leerlingen kunnen kiezen voor bugel, trompet, saxofoon, hoorn, trombone of euphonium (bariton/tuba). De vereniging stelt (indien voorradig) het instrument ter beschikking en betaalt de muziekboeken en de theorieboeken.

Docenten

De volgende docenten geven muzieklessen aan leerlingen van onze vereniging:

Trompet: Marc Kocken
Slagwerk: Marcel Heijnen
Slagwerk: Ad Triepels
Saxofoon: Lucas Schellens
Hoorn: Leo Smeets
Euphonium-Trombone: Rickwin Poelman

 

 

Prijslijst opleidingstraject

De prijslijst van het opleidingstraject kunt u vinden via onderstaande link:

Lidmaatschap

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulieer te downloaden
en ingevuld in te leveren bij de secretaris, H. Weijershof 15, Leende.

Opleidingstraject

 

De Philharmonie streeft ernaar een doorlopende leerlijn te realiseren ter voorbereiding op het groot orkest (fanfareorkest) dan wel de slagwerkgroep. Om dit te realiseren hebben we een pieporkest, een (jeugd)slagwerkgroep en een opleidingsorkest.

Pieporkest

Doorgaans na een jaar instrumentale opleiding – soms eerder – kunnen leerlingen beginnen in het pieporkest. Het pieporkest bestaat uit blazers en (een aantal) slagwerkers. Het is voor de jonge muzikanten de eerste kennismaking met samenspel.
Naast het instuderen van muziekstukken is er aandacht voor zaken als blaastechniek, het stemmen van de instrumenten, muziekkennis, luisteren naar elkaar en begrijpen van de gebaren van de dirigent. Het pieporkest treedt ook op, bijvoorbeeld tijdens het Zomerconcert van de vereniging en in de kerk (bijv. Palmpasen, Communie, Kerstmis). Voor de blazers geldt dat als een leerling het A-diploma heeft behaald, hij of zij mee mag gaan spelen in het opleidingsorkest. In overleg met de dirigenten van het pieporkest en opleidingsorkest wordt bekeken wat een geschikt moment is om door te stromen. Dit betekent niet dat een leerling dan ook moet stoppen bij het pieporkest. De vereniging wil juist stimuleren dat leerlingen nog enige tijd (ook) in het pieporkest blijven spelen. Op die manier kunnen zij de nieuwe aanwas ondersteunen en ontstaat er een mix van nieuwe leerlingen en zij met al enige samenspelervaring.

Afmelden voor Pieporkest bij: Mascha Simkens (tel. 06 12193561).

(Jeugd)slagwerkorkest

Doorgaans na een jaar instrumentale opleiding kunnen leerlingen beginnen in het (jeugd)slagwerkorkest. Het (jeugd)slagwerkorkest bestaat alleen uit slagwerkers. Het slagwerkorkest biedt (jeugdige) slagwerkers de mogelijkheid om verschillende instrumenten te leren bespelen zoals de kleine trom, drumstel, bongo’s, claves, woodblock, koebel, agogô en diverse andere kleine percussie-instrumenten. De intentie bestaat om de komende jaren meer aandacht te gaan besteden aan melodisch slagwerk. Drie tot vier keer per jaar verzorgen de slagwerkers een podiumoptreden, zoals tijdens het Zomerconcert van de vereniging. Het (jeugd)slagwerkorkest ‘levert’ ook de slagwerkers aan bijvoorbeeld het pieporkest, opleidingsorkest, groot orkest, de St. Maartenrondgang en de Jeugdcarnavalsoptocht. Ook wordt aandacht besteed aan het spelen van marsmuziek en marcheren. Het (jeugd)slagwerkorkest komt uit in de tweede divisie.

Afmelden Jeugdslagwerkgroep bij: Mart van der Kruis (06-30096440) of martvanderkruis@gmail.com (afmelden door de ouders).

Opleidingsorkest

Na het behalen van het A-diploma mogen leerling instromen in het opleidingsorkest, in de volksmond jeugdorkest genoemd. Het opleidingsorkest bestaat uit blazers en (een aantal) slagwerkers. Het opleidingsorkest streeft ernaar om op 4e divisieniveau te spelen en bereidt voor op het groot orkest dat behoort tot de top van het eerste divisieniveau. Het opleidingsorkest treedt vier tot vijf keer per jaar op, bijvoorbeeld tijdens de Jeugdmuziekdag en het Zomerconcert van de vereniging. Hoogtepunt is het succesvolle tweejaarlijkse Muziekweekend. Na het behalen van het B-diploma mogen leerlingen in het groot (fanfare)orkest gaan spelen. De meeste – zo niet alle – leerlingen blijven dan nog jarenlang (ook) in het opleidingsorkest spelen. Dit is kenmerkend voor het opleidingsorkest dat bestaat uit een zeer hechte groep muzikanten die tegelijkertijd nieuwe aanwas met open armen verwelkomt. Een unieke sfeer met muziek op hoog niveau.

Naast het hierboven beschreven opleidingstraject, wil de vereniging jeugdleden zo vroeg mogelijk betrekken bij straatoptredens, zoals serenades en muzikale rondwandelingen. Voor blazende jeugdleden geldt het B-diploma als minimale eis om mee te kunnen lopen op straat. Slagwerkers kunnen op straat meelopen zodra zij het straatrepertoire kunnen spelen, wat in de regel neerkomt op spelen op niveau A. Zodra jeugdleden mee gaan doen met straatoptredens, krijgen zij een uniform aangemeten en wordt verwacht dat ze meedoen aan de marcheerinstructies die de vereniging organiseert.

Afmelden voor Jeugdorkest bij: Michèle Thissen (tel. 06-30798587) of michele.thissen@hotmail.com.

Commissie opleiding en vorming

De opleiding van de leerlingen evenals het functioneren in pieporkest, jeugdslagwerkgroep en/of opleidingsorkest worden gevolgd door de commissie opleiding en vorming. Daarnaast wil de commissie de verbondenheid tussen leerlingen/jeugdleden bevorderen door het organiseren van niet-muzikale activiteiten, zoals het tweejaarlijkse ‘weekendje weg met de jeugd’.

HOME

Agenda

Recente Evenementen

Foto's

Videos

OVER ONS

Lidmaatschap

Bestuur

Orkesten

Geschiedenis

CONTACT

Kloosterhof:
Julianastraat 3
5595CM Leende

Secretariaat:
Lavendelstraat 22
5595 ES Leende
06 18294812

VOLG ONS

Facebook

Youtube

© PHILHARMONIE 2022