Eregalerij

Eregalerij

 

 

 

De Philharmonie Leende is een saamhorige vereniging, met veel betrokken, actieve leden. Een aantal mensen heeft zich  in het bijzonder verdienstelijk gemaakt (of doet dit nog steeds) voor de vereniging.

De vereniging kent de volgende categoriën bijzondere leden:

– Ereleden en ere-bestuursleden voor 1979

– Ereleden en ere-bestuursleden na 1979

– Bescherm

In de statuten werden eretitels pas geintroduceerd in de derde versie van 1979:
Aan bepaalde personen kan door de algemene ledenvergadering in bijzondere gevallen een eretitel worden verleend, zoals erebestuurslid, beschermheer en beschermvrouwe. Aan een dergelijke titel zijn als zodanig geen bijzondere rechten of verplichtingen verbonden. 

Momenteel is de volgende bepaling aktueel:
Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging, als zodanig zijn benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Waar het voormalige bestuursleden betreft kan hun voormalige bestuursfunctie in hun titel als erelid worden meegenomen. 

Vóór 1979 konden niet-leden van de Philharmonie zoals burgemeesters en de baron van Heeze Erevoorzitter konden worden, en de titel ook benut kon worden om gerezen problemen in der minne te sussen. Daarnaast vermoeden we dat iedereen die 50 jaar lid van de Philharmonie automatisch erelid werd. In 2 gevallen werd bij ernstige ziekte de status van erelid toegekend (mogelijk na 40 jaar lidmaatschap):
Sjef/Jos Simkens moest in 1966 enkele weken voor het landskampioenschap in de Superieure Afdeling afhaken afhaken als bugelblazer wegens longproblemen. Hij overleed in april 1968. Adriaan Baudoin moest in 1970 stoppen met blazen in verband met ernstige hartklachten. Hij overleed in 1971;

Beschermvrouwen
Naam Benoeming Overlijden
M. Loudon-Osieck 1932 1959
G. Smulders-van der Geer 1959 1977
J. van Engelen-Swinkels 1979 1993
Beschermheren
Naam Benoeming Einddatum
T. Maas 1895 1899
C. Notten 1901 1911
C. Godschalx 1913 1932
R. Trousselot 1939 1945
J. Winters 1973 1991
A. Claasen 1994 2006
M. Verhoeven 2010 2020
De heren T. Maas en C. Notten waren burgemeester van Leende
Commissarissen
Naam Benoeming Einddatum
R. Loudon 2006
H. van Breukelen 2008 2014
J. de Vocht 2019

    

 

 

 

 

Ere(bestuurs)leden na 1979
Naam Benoeming Overlijden
Wim Groenen 1979 2015
Janus van der Zanden 1983 1984
Peter de Beijer (ere-bestuurslid) 1983 2020
Harrie van Meyl 1985 2009
Hub van Eert 1993 1995
Harrie van Asten 1993 2003
Harrie Beliën (ere-voorzitter) 1993 2003
Toon Roothans 2002 2008
Harrie Roothans 2002
Jo Willems (ere-bestuurslid) 2004
Jacques van Kuijk 2005  2017
Frans Simkens 2005
Paul van Kuijk sr 2005
Joop Kummeling (ere-voorzitter) 2008
Jan van Winkel 2008
Harrie Rutten 2009 2012
Sjef Rutten 2009 2016
René Rutten 2009
Adriaan van Lieshout 2010
Gerda van der Brug 2012
Robert Weijmans 2017
Frits Baudoin 2018
Marlene Smulders 2018
Ere(bestuurs)leden voor 1979
Naam Benoeming Overlijden
Graat/Graard/Gerardus van Engelen
lid per 1874, directeur/dirigent van 1888 tot 1906,
vermeld als erebestuurder in 1935
 1939
Willem van Engelen
lid per 1867, voorzitter van 1890 tot 1919
vermeld als erebestuurder in 1935
 1937
Antoon Groenen (werkend lid sinds 1899)
broer van voorzitter en dirigent Frans Groenen
vader van dirigent Wim Groenen
1959 1966
W. Smets 1959 1965
Piet van de Ven (werd in 1925 bestuurslid) 1959 1966
W. Cardinaal (erebestuurslid) 1965 1972
J. Rutten 1965 1992
Sjef/Jos Simkens 1965 1968
Adriaan Baudoin 1970 1971
G. van de Laar 1970 1989
H. van Lieshout 1970 1983
W. van Laarhoven 1973 1994
Erevoorzitters vóór 1979
Naam Benoeming Einddatum
Baron S. van Tuyll van Serooskerken 1907 1912
Jhr J. Loudon 1931 1939
A. van de Lokkant 1950 1973
Gérard van Engelen 1973 1983
De heren T. Maas en A. van de Lokkant waren burgemeester van Leende

HOME

Agenda

Recente Evenementen

Foto's

Videos

OVER ONS

Lidmaatschap

Bestuur

Orkesten

Geschiedenis

CONTACT

Kloosterhof:
Julianastraat 3
5595CM Leende

Secretariaat:
Lavendelstraat 22
5595 ES Leende
06 18294812

VOLG ONS

Facebook

Youtube

© PHILHARMONIE 2022