Vrienden

VRIENDEN VAN DE PHILHARMONIE

In 1978 werd onder het toenmalige bestuur de ‘Club van 100’ opgericht. De aanleiding was dat voor het eerst in de geschiedenis van de Philharmonie Leende een professionele dirigent werd aangesteld. Dit betekende dat naast de SOMNO subsidie, de jaarlijkse donateursactie en de contributiebijdragen van de leden, een aanvullende bron van inkomsten nodig was voor een sluitende exploitatie.

Dorpsgenoten die de Koninklijke Fanfare Philharmonie een warm hart toedroegen, maar ook sympathisanten van buiten Leende, waren bereid om jaarlijks 100 gulden te doneren. Gedurende enkele jaren groeide het aantal leden van de club gestaag en werd dit initiatief een belangrijke zo niet noodzakelijke bron van inkomsten voor de vereniging.

Toen in 2001 de Euro werd ingevoerd was het gewenst om de naam aan te passen. Er werd gekozen voor ‘Vrienden van de Philharmonie’. Tot op de dag van vandaag zijn de Vrienden van groot belang voor het voeren van een gezond financieel beleid.

Het meerjarenplan (2014-2017) van de vereniging richt zich op een aantal thema’s waarbij veel aandacht uitgaat naar opleiding en vorming en muziek maken op hoog niveau. Kwalitatief goed instrumentarium en dirigenten die passen bij de muzikale ambities zijn hierbij noodzakelijke voorwaarden.

Belangrijk is eveneens de presentatie van onze vereniging in de dorpsgemeenschap. De Philharmonie is regelmatig en prominent aanwezig in Leende door het verzorgen van straat- en podiumoptredens. De fanfare brengt bijvoorbeeld serenades aan 90- en 100-jarigen, dorpsgenoten die een Koninklijke onderscheiding hebben gekregen, jubilerende organisaties en gouden huwelijken. De intocht van St. Nicolaas en de avondvierdaagse wordt muzikaal begeleid. We zijn er met Carnaval, Koningsdag en zijn elke eerste zondag in mei vroeg uit te veren om te gaan dauwtrappen.

Om als vereniging de ambities waar te kunnen maken is geld nodig. Omdat de gemeentelijke subsidies teruglopen, is de vereniging in toenemende mate afhankelijk van de steun van de gemeenschap. De vereniging dankt daarom de Vrienden voor hun jaarlijkse financiële bijdrage.

 

Welke voordelen genieten de 115 Vrienden die de vereniging op dit moment telt?

  • Vrienden worden uitgenodigd voor concerten en andere optredens en worden op de hoogte gesteld van – bijzondere – gebeurtenissen in de vereniging.
  • Tweejaarlijks worden de Vrienden uitgenodigd voor een gezellige muzikale avond met informatie over actuele zaken. Op deze avond geeft de penningmeester een toelichting op de financiële situatie, binnengekomen bijdragen en de besteding van die gelden.
  • Bij de jaarlijkse donateursactie van de Philharmonie is er geen huisbezoek; in plaats daarvan ontvangen de Vrienden ieder jaar een schrijven met verenigingsinformatie en het verzoek om hun jaarlijkse bijdrage van (minstens) € 50 te voldoen.

 

Wilt u ook Vriend worden?

Voor vragen, informatie en om u aan te melden kunt u zich wenden tot Jo Willems, contactpersoon van de Vrienden van de Philharmonie.
Tel: 040-2061759
E-mail: jwc.willems@gmail.com
Bankrekening: NL 06 RABO 0127401881

Stefan de Kort (penningmeester), Joop Kummeling, Adriaan van Lieshout en Jo Willems zetten zich als ambassadeurs in voor de promotie van de vereniging en trachten daarbij tevens om nieuwe Vrienden te werven.

HOME

Agenda

Recente Evenementen

Foto's

Videos

OVER ONS

Lidmaatschap

Bestuur

Orkesten

Geschiedenis

CONTACT

Kloosterhof:
Julianastraat 3
5595CM Leende

Secretariaat:
Lavendelstraat 22
5595 ES Leende
06 18294812

VOLG ONS

Facebook

Youtube

© PHILHARMONIE 2022