Beste inwoners van Leende en Leenderstrijp,

Dat 2020 een bijzonder jaar zou worden, dat wisten we wel. Als vereniging waren we al druk bezig met ons 170-jarig jubileum. Helaas is dat anders gelopen, voor onze vereniging, maar vooral voor u. Een jaar dat vooral in het teken stond van dingen die niet konden, maar gelukkig ook een jaar waarin saamhorigheid, binnen de beperkte mogelijkheden, leidde tot mooie nieuwe initiatieven.

Samen zijn wij de Philharmonie, is waar wij als vereniging voor staan. Samen in onze vereniging, maar ook samen in verbinding met de Lindse gemeenschap. Dat u dat waardeert, blijkt ook uit de giften die wij jaarlijks ontvangen via onze donateursactie. Een actie die dit jaar, voor uw en onze veiligheid, geen doorgang kon vinden.
Toch willen wij u de mogelijkheid geven om uw waardering voor onze vereniging ook financieel tot uiting te laten komen, in een jaar waarin we dat zeer goed kunnen gebruiken.

U kunt dat op twee manieren doen, door:
– Een bedrag naar keuze over te maken naar Philharmonie Leende op nr NL 06 RABO 0127401881 onder vermelding van ‘donateursactie 2020’;
– De DONATIE-BUTTON op de homepagina (zie onder) die u leidt naar de DONATIE-PAGINA aan te klikken en uw bijdrage via een beveiligde link te geven.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een structurele bijdrage te geven door lid te worden van de ‘Vrienden van de Philharmonie’. Als u daar interesse in heeft, kunt u een mail sturen naar jwc.willems@gmail.com . Wij zullen dan contact met u opnemen.

Ik hoop dat we elkaar komend jaar weer bij een van onze muzikale activiteiten kunnen ontmoeten. Voor nu wens ik u veel plezier met het bekijken van onze kalender, met prachtige foto’s van Erik van Asten en daarnaast fijne feestdagen en een goede gezondheid.

Namens de koninklijke fanfare Philharmonie,
Stefan de Kort
Voorzitter