Beste muzikanten en (ouders van) jeugdleden,

De persconferentie van afgelopen dinsdag bevatte duidelijke taal. Samen moeten we stevige maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus. Dit heeft landelijk tot een aantal verscherpingen van maatregelen geleid.

Deze aanscherping van maatregelen heeft ertoe geleid dat wij woensdag in een extra bestuursvergadering hebben moeten besluiten om alle muzikale activiteiten per direct (met ingang van donderdag 15 oktober) te staken, in ieder geval voor een periode van twee weken. Dit betekent dus geen repetities voor onze verschillende orkesten en geen serenades.

We wachten af hoe de situatie zich ontwikkelt, over twee weken volgt een landelijke update. Wanneer daar aanleiding toe is, zullen we bezien of een versoepeling mogelijk is, op dit moment ziet het daar helaas nog niet naar uit.

Alhoewel we dit besluit betreuren, kunnen we op dit moment geen andere keuze maken. De gezondheid van eenieder staat voorop.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Stefan de Kort,

voorzitter