Afgelopen woensdag is oud-voorzitter en ere-bestuurslid Peter de Beijer op 83-jarige leeftijd overleden. Met Peter verliezen we een welbespraakt en markant man die veel voor onze Philharmonie heeft betekend.

Peter is begonnen als penningmeester bij onze vereniging in de periode 1967-1973 en vanaf 1973 tot 1983 is hij 10 jaar voorzitter geweest van de Philharmonie. Nadat hij is teruggetreden als voorzitter is Peter in 1983 benoemd tot ere-bestuurslid, een titel die hij met verve droeg. Tot op het laatst was Peter een trouwe bezoeker van de repetities en optredens van onze vereniging.

Als Philharmonie zijn wij Peter veel dank verschuldigd, vooral als het gaat over de doorontwikkeling van onze vereniging. Zo werd de jeugdopleiding geprofessionaliseerd en kwam er een jeugdorkest. Daarnaast kregen we in 1979 met Anne de Vries de eerst professionele dirigent voor ons groot orkest. Ook werd de club van 100 opgericht (die we tegenwoordig kennen als de Vrienden van de Philharmonie) en was Peter een van de initiatiefnemers van het EWWF. Tevens werden onder zijn regie nieuwe statuten en reglementen opgesteld en beschikten we over een eerste digitale ledenlijst. Tenslotte werd ook het bekende kruikje tijdens de carnavalsoptocht door Peter geïntroduceerd.

Wij wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur,
Stefan de Kort
Voorzitter