De “Orde van Verdiensten” werd door Prins Jan-Willem dun Urste en Prinses Robyn op voordracht van het bestuur van de carnavalsvereniging uitgereikt aan Nico Maas. Nico verdient deze Orde omdat hij vele verenigingen geheel belangeloos met raad en daad bijstaat, hij vrijwilliger is bij Het Brouwershuis en zich vele jaren buitengewoon actief heeft ingezet voor de Vrijwillige Brandweer Leende en de Jeugdbrandweer. Ook is hij al vele jaren actief voor de Koninklijke Fanfare Philharmonie Leende, die dit jaar het jeugdcarnaval in Blaosdonk organiseert. Bij de fanfare is hij bestuurslid en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de slagwerkgroep en door de fanfare te organiseren evenementen. Ook is Nico al vele jaren tamboer-maitre bij de fanfare. Daarnaast zet hij zich ook nog in als vrijwilliger voor de Stichting Wereldwijd Toegankelijk. Deze stichting heeft als doel om mensen in Gambia te ondersteunen, te helpen en integratie te bevorderen, waardoor het leefniveau/welbevinden kan toenemen.

De “Orde van het Gemene Leve” werd vervolgens door Burgemeester Verhoeven op voordracht van het bestuur van de carnavalsvereniging uitgereikt aan plaatsvervangend-ceremoniemeester William Pompen. Hij is al diverse jaren lid van de Raad van Elf en is ook jarenlang ceremoniemeester geweest. Deze functie vervult hij nog met regelmaat. Naast lid van de Tonpraotcommissie, begeleidt hij tonpraoters maar staat hij ook al meer dan 22 jaar zelf in de ton. Daarnaast zet hij zich in voor de commissies Openingsbal, Prinsenbal, Dweile onder dun Tôrre, Carnavalsmis, Receptie, Cabaretavond en Radio Blaosdonk. Ook is hij de grote stimulator, motivator, tekstschrijver en werver van Het Bènkske.

Beide carnavalsvierders toonden zich zeer verheugd, maar ook bijzonder verrast met deze dik verdiende Orden.