In 1960 vierde de fanfare Philharmonie, bestaande uit 47 muzikanten, haar 110 jarig bestaan met een groot festival, en kreeg zij het predikaat Koninklijk toegekend.

Naar aanleiding van het 110-jarig bestaan is er waarschijnlijk een feestlied gecomponeerd. Via Toon Roothans is  namelijk in 2007 een gestencild feestlied voor de fanfare in het archief gekomen. We weten dat het lied ongeveer 50 jaar bij Toon in huis heeft gelegen, maar de exacte datering is lastig. Enerzijds wordt er gesproken over een eeuw muziekmaken en zou het betrekking kunnen hebben op het eeuwfeest in 1950.  De promotie naar de hoogste afdeling (de superieure) en het landskampioenschap vonden echter pas plaats in 1955. Anderzijds heeft de fanfare het predikaat Koninklijk pas in 1960 gekregen bij het 110-jarige bestaan en is het zeer waarschijnlijk dat het lied voor deze gelegenheid is gecomponeerd. Opmerkelijk is de verwijzing naar de drumband, die in 1956 hun eerste optreden gaf. De tekst verwijst ook nog naar de traditie van het dauwtrappen. Oud-archivaris Jan van Winkel meent in de stijl van het lied de hand van oud-bestuurslid meester de Win te herkennen.

De tekst van het feestlied luidt als volgt:

Muziek moet er wezen, muziek moet er
zijn. Dat geeft aan het leven wat kleur en wat
lijn. Dat wisten onze vaders van vroeger heel
goed. Daarom nog een pluim op de stichters hun hoed.

Refrein
we vieren nu feest en we maken plezier, tot
vreugd en tot deugd en tot ieders vertier, want
eens was zij goed, toen nog beter, nu best, een
toast op ons eigen fanfareorkest

Er kwamen wat mannen van hier en van
daar en spoedig ontstond er een kleine fan-
faar. Zij bliezen en tromden een eeuw zo maar
vol. Met polka mazurka’s bij d’n eeuwouden bol.

Refrein

Het clubje dat groeide en bloeide als
kool. Muziek zat in Leend van de kruin tot de
zool. Al kwam er een drumband en tamboer-ma-
joor. Wij klommen tot d’hoogste muziekrangen door.

Refrein

We blazen de mensen al wakker in
mei. Bij feest en bij optocht, daar horen wij
bij. Wij blazen tot laat in de nacht, als het
moet; Bij feesten is’t onze muziek die het doet.