1850

In 1850 is in Leende de Philharmonie opgericht als muziekgezelschap. Al meteen bij oprichting pakt de Philharmonie de zaken professioneel aan en huurt de muziekmeester Lurmans in als dirigent. Jean Lurmans (Nijmegen, 1811- Eindhoven, 1886) was zijn hele leven beroepsmuzikant onder diverse benamingen: “stafmuzikant, muzijkmeester, dirigent, muziekonderwijzer en directeur.” zoals op te maken valt uit actes van de burgelijkestand, uit krantenartikelen en nu ook internetpagina’s.

In oude archieven en document zijn nog de namen van zeven Leendenaren van het eerste uur teruggevonden:

  • Jacobus J.J.B. de la Geneste (1809-1872)
  • Adriaan Pompen (1814-1902)
  • Thielemanus Maas (1822-1904)
  • Lau Noten (1837-1906)
  • Peerke Versteijnen (1823-1908)
  • Lau Vroomans (1835-1912)
  • Frans van Asten (1837-1906)

Jacobus J.J.B. de la Geneste (1809-1872). Geboren te Tilburg. In 1835 trouwde hij in Leende met de welgestelde Maria Catharina Koppens. Het jaar daar op werd hij benoemd tot dorpsdokter. Tussen 1839 en 1852 was hij tevens ontvanger (een soort penningmeester van het gemeentebestuur).  In 1848 werd hij tevens vroedmeester van de gemeente Leende. Hij was de eeste president (voorzitter) van de Philharmonie. Hij vervulde die rol van 1850 tot 1868. In 1859 ondertekende hij een aanvraag voor subsidie bij de gemeente. Dit is de oudste brief van de Philharmonie die nog teruggevonden is.

Adriaan Pompen (1814-1902). Geboren te Eindhoven uit Leendse ouders en enkele jaren na zijn geboorte in Leende komen wonen. In 1881 trouwde hij met een 29 jaar jongere vrouw uit Woensel, waarheen hij toen verhuisde. Hij is een aantal jaren president van de Philharmonie geweest.

Thielemanus Maas (1822-1904). Hij was een welgesteld en invloedrijk man en toenmalige eigenaar van het huidige Brouwershuis. Hij bleef zijn levenlang vrijgezel. Van 1860 tot 1866 was hij burgermeester van Leende. Na een lange ziektegeschiedenis is hij helemaal blind geworden. In 1899 verhuisde hij naar Eindhoven waar hij onderdak vond bij zijn nichtje Maria-Louise Goossens-Kneepkens.

Lau Noten (1837-1906). Hij was metselaar en trouwde in 1863 op 25-jarige leeftijd met de 19 jaar oudere Antonetta Kusters en verhuisde naar Helmond. Zij was een zeer vermogende dame en na het huwelijk bezat Lau veel grond, een aantal huizen en zaken. De Philharmonie heeft hem nog feestelijk bezocht in Helmond en werd op een langdurig, vorstelijk, diner onthaald. Later verarmde hij.

Peerke Versteijnen (1823-1908). Hij was 58 jaar lang lid van de Philharmonie en werd de tweede dirigent van de Philharmonie.

Lau Vroomans (1835-1912). Bij de oprichting van de Philharmonie was hij slechts 15 jaar oud. In 1910 vierde de “Philharmonie” haar zestigjarig bestaan en het diamanten jubileum van haar oudste lid. Dorus van Weert had de jubilaris met de koets afgehaald.Na de hoogmis werd de jubilaris vanaf de zojuist in gebruik genomen nieuwe kiosk gehuldigd. De foto laat er geen twijfel over bestaan dat het een groot feest was voor heel het dorp. Het Marktplein was feestelijk versierd en overal stonden kraampjes waar lekkernijen verkrijgbaar waren. Lau is aangegeven door het rode kruisje op de foto.

Frans van Asten (1837-1906). Behalve muzikant was hij ook secretaries en voorzitter van de Boerenbond.

In 1867 werd het orkest omgevormd tot een fanfare. De archieven laten onvermeld of Jan Lurmans toen nog in dienst was, of dat Peer(ke) Versteijnen inmiddels dirigent was. De fanfare Philharmonie Leende behoort tot de oudste fanfares van Nederland. De Fanfare Eendracht Baarlo is de oudst bekende in Nederland, welke vanaf de oprichting in 1852 onafgebroken als fanfare actief is.

Bronnen:
J. Aerts, Leende in oude ansichten
J. van Winkel, 150 jaar Philharmonie in Leende
Fanfare Eendracht Baarlo