29 juni 2019

Op zaterdagavond organiseerde de Philharmonie haar jaarlijkse zomeravondconcert in de tuin achter Kloosterhof. Dit jaar werd wederom gekozen voor een gezamenlijk optreden van het fanfare orkest, de slagwerkgroep en het jeugdorkest. De dirigenten Jack Snieckers en Patrick van Zutven en Patrick Schmeits stonden afwisselend voor het orkest om hen te begeleiden.