Ereleden

ERELEDEN

De Philharmonie Leende is een saamhorige vereniging, met veel betrokken, actieve leden. Een aantal mensen heeft zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt (of doet dit nog steeds) voor de vereniging.

De vereniging kent de volgende categoriën bijzondere leden:

  • Ereleden en ere-bestuursleden voor 1979
  • Ereleden en ere-bestuursleden na 1979
  • Beschermvrouw en beschermheer
  • Commissarissen

In de statuten werden eretitels pas geintroduceerd in de derde versie van 1979:
Aan bepaalde personen kan door de algemene ledenvergadering in bijzondere gevallen een eretitel worden verleend, zoals erebestuurslid, beschermheer en beschermvrouwe. Aan een dergelijke titel zijn als zodanig geen bijzondere rechten of verplichtingen verbonden.

Momenteel is de volgende bepaling aktueel:
Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging, als zodanig zijn benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Waar het voormalige bestuursleden betreft kan hun voormalige bestuursfunctie in hun titel als erelid worden meegenomen.

Vóór 1979 konden niet-leden van de Philharmonie zoals burgemeesters en de baron van Heeze Erevoorzitter konden worden, en de titel ook benut kon worden om gerezen problemen in der minne te sussen. Daarnaast vermoeden we dat iedereen die 50 jaar lid van de Philharmonie automatisch erelid werd. In 2 gevallen werd bij ernstige ziekte de status van erelid toegekend (mogelijk na 40 jaar lidmaatschap):
Sjef/Jos Simkens moest in 1966 enkele weken voor het landskampioenschap in de Superieure Afdeling afhaken afhaken als bugelblazer wegens longproblemen. Hij overleed in april 1968. Adriaan Baudoin moest in 1970 stoppen met blazen in verband met ernstige hartklachten. Hij overleed in 1971.

HOME

Agenda

Recente Evenementen

Foto's

Videos

OVER ONS

Lidmaatschap

Bestuur

Orkesten

Geschiedenis

CONTACT

Kloosterhof:
Julianastraat 3
5595CM Leende

Secretariaat:
Lavendelstraat 22
5595 ES Leende
06 18294812

VOLG ONS

Facebook

Youtube

© PHILHARMONIE 2022